Frances van Berkel

Sinds ruim 20 jaar werk ik in onderzoek en advies, waarvan 13 jaar bij Motivaction (1996 – 2009) en nu 4 jaar als zelfstandige. Ik beschik over veel praktijkervaring in markt- en beleidsonderzoek en advisering voor grote, deels internationale, accounts  (o.a. Unilever, Randstad en diverse ministeries) én voor MKB en pioniersbedrijven.

Internationaal gericht. Klantenbesprekingen, presentaties en rapportages zijn mogelijk in het Engels. Ik heb veel gewerkt in internationale settings, woon samen met een Britse man en tweetalige dochter en heb veel andere landen en culturen bezocht.

Nieuwsgierig van aard. Ik ga op  zoek naar de vraag achter de vraag; ik reflecteer en verdiep. Procesgericht zonder output uit het oog te verliezen.

Freelance docent marktonderzoek voor HBO opleiding NHTV in Breda. Voor Nederlandse en internationale studenten verzorg ik de modules kwalitatief en kwantitatief onderzoek, interviewvaardigheden, SPSS en Introduction in Research Methods.

Alert op nieuwe ontwikkelingen. Actief eigen netwerk als voorwaarde voor professionaliteit. Ik volg nieuwe ontwikkelingen over online kwalitatief marktonderzoek en internet als databron en maak graag gebruik van nieuwe methoden en technieken.