Facilitator

Ik faciliteer groepsdiscussies, workshops, trainingen en dialooggesprekken.

Ik werk hierbij graag met het gedachtegoed van Willem Isaacs (Dialogue and the art of thinking together).
Isaacs onderscheidt een viertal velden van gesprek zoals conversatie, discussie of debat, dialoog en creatie of flow.
Een gesprek wordt een ontmoeting waarin ruimte is voor meningen en voor individuen.

“Het aantal woorden nam af. De betekenis en naklank van de woorden steeg daarentegen.” (deelnemer dialooggesprek)