Mijn diensten

Ik adviseer en ondersteun organisaties om mogelijkheden van onderzoeksgegevens in de beleidsvoering optimaal te benutten.
Ik ben uitvoerend kwalitatief onderzoeker en kan projecten voor u van a tot z uitvoeren en rapporteren.
Ik ben  https://francesvanberkel.com/mijn-diensten/dienst-2/gespreksleider voor rondetafelgesprekken, dialooggesprekken en brainstormsessies.

Op de volgende pagina’s licht ik deze activiteiten verder toe.